സൂര്യ തേജസിൽ തിളങ്ങി മഞ്ചേരി യൂനിറ്റി വിമൻസ് കോളജ്; 45 കിലോ വാട്ട് ശേഷിയുള്ള സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് യുനോടെക് മഞ്ചേരി

https://youtu.be/kvinTk9H8LEhttps://youtu.be/kvinTk9H8LE

Unable to display PDF file. Download instead.